بروزترین پایگاه آنالیز فوتبال ایران و جهان و آموزش مربی گری

آنالیز بازی استقلال – الریان

آنالیز بازی استقلال – الریان

چگونه استقلال الریان را در خانه موقف کرد؟

نقش تاباتا در الریان چه بود؟

آیا شجاعیان در پخش توپ وینگر است؟

تماشای آنلاین:

 

 

دانلود با کیفیت های مختلف:

 

 کیفیت ۱۴۴p
 کیفیت ۲۴۰p
 کیفیت ۳۶۰p

 

آنالیز فوتبال