بروزترین پایگاه آنالیز فوتبال ایران و جهان و آموزش مربی گری

هافبک باکس تو باکس

هافبک باکس تو باکس

پاتریک ویرا

هافبک باکس تو باکس هافبکی میانی است که تحرک خوبی دارد و بر روی هر دو جنبه تهاجمی و تدافعی تمرکز می‌کند. او می‌تواند در نزدیک محوطه جریمه خودی دفاع کند یا در خط میانی مالکیت را برای خود حفظ کند، در حالی که قادر است تا به جلو پیشروی کند و تلاش‌ها را برای پرس سنگین تقویت کند‌.
بهترین نمونه از چنین بازیکنی پاتریک ویرا در آرسنال افسانه‌ای اوایل دهه پیش بود.

فوتبال آنالیز