بروزترین پایگاه آنالیز فوتبال ایران و جهان و آموزش مربی گری
مرور رده

سیستم ها

کانترپرس – قسمت هفتم

عرض: خیلی از مردم راجع به این صحبت می‌کنند که کیفیت حمله مهم‌ترین جنبه‌ی فاز هجومی است.پس آیا می‌توان در ضدحمله‌ها…

کانتر پرس – قسمت ششم

کانترپرسینگ یعنی پرس توپ هنگام انتقال از حمله به دفاع و تلاش برای حرکت در جهت مخالف سیکل فازهای بازی(شکل بالا).اما…

توتال فوتبال

توتال فوتبال توتال فوتبال عنوان مفهومی تاکتیکی است که در آن هر یک از بازیکنان ذخیره می توانند نقش بازیکن دیگری در…