بروزترین پایگاه آنالیز فوتبال ایران و جهان و آموزش مربی گری
مرور رده

پست بازیکنان

پست بازیکنان

در این مدل از مقاله ها به پست های بازیکنان می پردازیم ، این که هر کدام چه نقشی دارند؟ در کجای زمین قرار میگیرند و میزان تاثیرگذاری آن ها چقدر است.

شماره ده کاذب

ده کاذب--برخی از هافبک‌های تهاجمی بسیار بالا بازی میکنند و اساسا یک مهاجم کمکی یا مهاجم دوم هستند. یک شماره ده کاذب…